AIRPHYSIO

Kako pušači gube funkciju pluća, a da toga nisu ni svesni

Diskusija

Važna diskusija za aktivne i pasivne pušače

Paul O Brien

Ako ste aktivni ili pasivni pušač, potrebno je da pročitate ovo!

Štetnost pušenja se ne može uvek prepoznati testiranjem trenutne funkcije pluća, zato što pušenje uzrokuje dva veoma različita stanja, emfizem i/ili hronični bronhitis.

Rani stadijumi emfizema se NE MOGU detektovati na osnovu testova normalne funkcije pluća jer ovo stanje ne utiče na vašu sposobnost udisanja, utiče samo na vašu sposobnost izdisanja i na vazdušne vreće (alveole) na kraju bronhijalnih tubusa.

Rani stadijumi bronhitisa se mogu detektovati samo zbog zapaljenja tj.inflamacije i stvaranja mukusa (sluzi) u disajnim putevima.

“Disfunkcija mukusa izazvana dimom cigarete je kompleksna i nije u potpunosti shvaćena, ali uključuje štetne efekte na strukturu i funkciju aktivacije cilija EfbB receptora, smanjenje funkcije CFTR i proinflamatorne efekte koji povećavaju proizvodnju mucina uz smanjenje hidratacije i uklanjanja mukusa, tj.sluzi.”

The New England Journal of Medicine, 363(23), 2233-2247. 10. Fahy, J. V. & Dickey, B. F. (2010). Airway mucus function and dysfunction.

Oštećenje pluća usled pušenja i zagađenja počinje jednim od dva sledeća stadijuma:

1. Rani stadijum emfizema

Radi se o inflamaciji zidova disajnih puteva i vazdušnih vreća (Alveole), koja je uzrokovana udisanjem dima i zagađivača, što može dovesti do stanja koje se naziva Zarobljavanje vazduha.

Zarobljavanje vazduha se dešava kada disajni putevi koji vode ka vazdušnoj vreći postanu blokirani prilikom izdisaja, tako da kiseonik (O2) može da ulazi u vazdušnu vreću radi razmene gasova, ali ugljen dioksid (CO2) ne može da izađe.

Ovo zarobljavanje vazduha (Vid.Sl. 1) može izazvati povećanje pritiska u vazdušnim vrećama slično kao balonu koji se naduvava što može oštetiti vazdušne vreće, ostavljajući čestice ugljenika (dim) zarobljenim u vašim plućima.
Izvacivanje sluzi alergijaAirPhysio za decu, bronhitis
2. Rani stadijum emfizema i bronhitisa

Radi se o inflamaciji disajnih puteva i vazdušnih vreća što može dovesti do zarobljavanja vazduha i kolapsa pluća usled naslaga mukusa tj.sluzi i formiranja čepova sluzi u disajnim putevima koji vode do vazdušnih vreća (alveola).
Kolaps pluća

predstavlja mesto na kom su disajni putevi potpuno zatvoreni usled naslaga mukusa u njima, što dovodi do zaglavljivanja celog čepa sluzi u disajnim putevima, sprečavajući ulaz vazduha u vazdušnu vreću i njegov izlaz iz nje.Usled toga što vazduh ne može da izađe iz vazdušne vreće, pluća apsorbuju CO2 iz vazdušne vreće kroz krvotok i pomeraju ga u drugu vazdušnu vreću koja onda može da oslobodi ovaj gas. Vazdušna vreća ostaje u kolapsu i više se ne koristi.

Lekovi se koriste za ublažavanje inflamacije, ali ne mogu osloboditi zarobljeni vazduh ili čep sluzi koji uzrokuje blokiranje vazdušne vreće.

Ako se ovo stanje ne leči, može doći do smanjenja zapremine pluća do 33 mL svake godine. Ovo je ekvivalentno zapremini jedne čašice svake godine, ili zapremini više od 4 čašica u periodu od 4 godine (Vid.Sl. 3).
Smanjenje zapremine pluca
Dakle, kako da uklonite sluz da bi ste poboljšali kapacitet i funkciju pluća?

AirPhysio je međunarodno nagrađivani mehanički medicinski uređaj koji pomaže u poboljšanju
kapaciteta i funkcije pluća izvođenjem sledećeg:

1. Uklanjanje i čišćenje mukusa tj.sluzi – Uređaj protresa zidove disajnih puteva (možete stvarno osetiti kako uređaj radi), tako da vibracije dospevaju iza sloja sluzi i čepova sluzi, pomažući da se oslobode od zidova disajnih puteva i počnu da se pomeraju na gore i izvan pluća, kako bi se prirodno progutali ili iskašljali.

2. Ekspanzija pluća – Uređaj stvara pozitivni pritisak u plućima i pomaže otvaranju zatvorenih i poluzatvorenih disajnih puteva, pomažući da se povrati kapacitet pluća i održi maksimalni kapacitet pluća.

AirPhysio je proizveden u Australiji i u vlasništvu australijske kompanije u partnerstvu sa Asthma Australia. Proizvod je registrovan od australijskog udruženja Therapeutic Goods Association (TGA) kao medicinski uređaj i koristi se u bolnicama za pacijente sa astmom kako bi pomogao astmatičarima da lakše dišu unapređujući efikasnost medikamenata u trenucima kada su im najpotrebniji.
OPEP terapija izbacivanje sluzi bronhitis
AIRPHYSIO
DIACOR_d removebg-preview
Pozovite nas
+38111 4546989
+38111 4546990
Kontakt
info@diacor.rs
Adresa
DIACOR d.o.o.
Milice Milojkovic 8
11010 Belgrade, Serbia

© DIACOR  - Sva prava zadržana