b braun-medical-logo

B BRAUN

B Braun je danas jedan od vodećih svetskih proizvođača medicinskih proizvoda i rešenja u sistemu zdravstvene zaštite.

bbraun_diacor_serbia_SURGICAL-SUTURES

HIRURŠKI KONCI

Srednje upijajući pleteni i presvučeni konac od poliglaktina 910 obložen hlorheksidin diacetatom

Novosin® CHD je srednjeročno upijajući pleteni sintetički konac napravljen od poliglaktina 910 obložen hlorheksidin diacetatom. Novosin® CHD se razgrađuje hidrolizom i obezbeđuje predvidljivu i pouzdanu apsorpciju.
Prednosti:
Novosin® CHD ima ista fizička svojstva kao Novosin, ali sa dodatnom antimikrobnom zaštitom.

Ima zonu inhibicije protiv najčešćih patogena koji izazivaju SSI.

Pomaže u sprečavanju mikrobne kontaminacije implantiranog konca.
BBraun_diacor_serbia_Bulldog-Clips

HIRURŠKI INSTRUMENTI

Prednosti AESCULAP® Bulldog klipova u odnosu na laparoskopske stezaljke:

Posebno za laparoskopske buldog klipove, lako i brzo uklanjanje klipa je od najveće važnosti. Kod parcijalne nefrektomije, na primer, tokom resekcionog postupka prekida se dotok krvi u ceo bubreg. Da bi se izbeglo oštećenje bubrega, period ishemije treba da bude što kraći. Iz tog razloga, lako rukovanje -Buldog klips je izuzetno važno.
- Bulldog klip za izbacivanje ne blokira pristup troakaru tokom primene, pošto se pinceta za aplikaciju može povući nakon postavljanja štipaljke.
- Začepljeni sud ili organ se mogu dovesti u povoljan položaj za relevantnu fazu operacije. Ovo smanjuje rizik od traume.

PROIZVODI I TERAPIJE

b braun-medical-logo
medicinska_oprema_diacor_srbija
Pozovite nas
+38111 4546989
+38111 4546990
Kontaktirajte nas
info@diacor.rs
Adresa
DIACOR d.o.o.
Milice Milojkovic 8
11010 Beograd, Srbija

© DIACOR  - Sva prava zadržana