cuffil hand trans diacor
Logo 1

AG CUFFILL

Osnovani 2006, Hospitech Respiration Ltd, su posvećeni razvoju i komercijalizaciji inovativnih medicinskih sredstava sa ciljem poboljšanja kvaliteta nege, bezbednosti pacijenta i smanjenju komplikacija kod mehanički ventiliranih pacijenata. 
Više informacija

AG CUFFILL nudi laku, tačnu i pristupačnu regulaciju pritiska kafa endotrahealne tube u svim kliničkim uslovima

AG CUFFILL Glavne karakteristike


Tačan:

- Omogućava merenje i očitavanje tačnog pritiska u kafu bez gubitka pritiska tokom spajanja.

Pristupačan:

- Intuitivno, lako i jednostavno za upotrebu.
- Korišećenje ovog uređaja je najbliskije  postojećoj uobičajenoj praksi, tj. inflaciji kafa špricem.
- Malih dimenzija i lagan.

Bezbedan:

- Jedini uređaj koji istovremeno omogućava kontrolu pritiska u kafu, i kontrolu naduvane zapremine vazduha.
- Eliminiše potrebu za stvaranjem prekomernog pritiska u kafu - Jako važno za upotrebu u pedijatriji.
- Smanjuje šanse za ljudsku grešku.
- Preporučuje se za upotrebu kod jednog pacijenta kako bi se smanjio rizik od unakrsne kontaminacije.
- Pogodno za upotrebu sa endotrahealnim i traheotomskim tubama, kao i laringealnim maskama.


Male dimenzije

.Može stati u dzep. Čuvajte svoje pacijente bilo gde i bilo kada

Opseg merenja

0-99 mmHg

0-99 cmH20

Broj merenja

100 merenja

cuffill karakteristike diacor srbija

Digitalni ekran

Lak za upotrebu. 60 secondi“auto-off” opcija

Automatska kalibracija

Preczino i tačno. Regulacija pritiska u kafu
Endotrahealne tube, Traheotoma tube I Laringealne
Maske 

Ekonomičan

Dizajniran kao isplativ uređaj za jednokratnu upotrebu

Klinička potreba

Mehanička ventilacija i intubacija pacijenata duže od 48 sati izlažu pacijenta riziku od komplikacija. Prekomerno naduvavanje kafa može dovesti do povrede dušnika ili glasnih žica, dok nedovoljno naduvavanje može dovesti do aspiracije kontaminiranih subglotičnih sekreta u plućima, što može prouzrokovati pneumoniju povezanu sa ventilatorom (VAP).
Ove komplikacije čine postupak ventilacije složenim i skupim, a mogu rezultirati i produženom hospitalizacijom i visokom stopom smrtnosti.[2] [3] [4] [5]

Rizik od povrede trahealnog tkiva

8164a9_14bab6ec4ac34c73aea2545d2a2891fc

Rizik od aspiracije

8164a9_91e9d41b1d2746ada4753c1c09550c76

Ispravna i tačna inflacija kafa presudan je element u smanjenju komplikacija produžene intubacije, nekoliko testova pokazuje da je medicinskom osoblju teško naduvati, održavati i proceniti pritisak na kafu palpacijom.[6] [7]

Precizno upravljanje pritiskom na kafu je posebno važno za pedijatriju, ali studije pokazuju da značajan procenat pedijatriskih pacijenata ima pritisak veći od opšte preporučene gornje granice.[8] [9]

[1] Ramesh, Archana S. et al. An in vitro and in vivo validation of a novel monitor for intracuff pressure in cuffed endotracheal tubes.
[2] Lizy, Christelle et al. Cuff Pressure of Endotracheal Tubes After Changes in Body Position in Critically Ill Patients Treated With Mechanical Ventilation;
[3] Bhatti, Nasir I. et al. Cost analysis of intubation-related tracheal injury using a national database.
[4] Freebairn, Ross C. et al. Endotracheal Cuff Pressures in Ventilated Patients in Intensive Care.
[5] Kyaw, Moe H. et al. Healthcare utilization and costs associated with S. aureus and P. aeruginosa pneumonia in the intensive care unit: a retrospective observational cohort study in a US claims database (2015).
[6] Hoffman, Robert J. et al. Experienced Emergency Medicine Physicians Cannot Safely Inflate or Estimate Endotracheal Tube Cuff Pressure Using Standard Techniques.
[7] Bryant, Jason et al. Can the Intracuff Pressure Be Estimated by Palpation of the Pilot Balloon?
[8] Tobias, Joseph D. et al. Cuffed endotracheal tubes in infants and children: Should we routinely measure the cuff pressure?
[9] Schloss, Bryan et al. The laryngeal mask in infants and children: What is the cuff pressure?

Logo 1
DIACOR_d removebg-preview
Pozovite nas
+38111 4546989
+38111 4546990
Kontaktirajte nas
info@diacor.rs
Adresa
DIACOR d.o.o.
Milice Milojkovic 8
11010 Beograd, Srbija

© DIACOR  - Sva prava zadržana