Schiller_Diacor_Medicinska_oprema_logo

Schiller Kardiologija

Vaš partner u dijagnostici i spasavanju života

schiller_defibrilator_diacor

HITNA POMOĆ I OŽIVLJAVANJE

DEFIGARD Touch 7 je aparat koji bi svaka služba hitne pomoći trebalo da ima.

Izuzetno je kompaktan i pruža najnoviju tehnologiju defibrilacije u kombinaciji sa sveobuhvatnim funkcijama monitoringa. Predstavlja prvi monitor/defibrilator za hitne slučajeve opremljen dodirnim ekranom, zbog čega je po intuitivnosti daleko ispred drugih uređaja na tržištu, kao i najnovijom tehnologijom prenosa podataka.

EKG_metabolicki_testovi_schiller_diacor

DIJAGNOSTIKA

Sistem CARDIOVIT CS-200 Office ErgoSpiro vrši kardiopulmonarne funkcionalne testove (CPET) u skadu sa najnovijim ATS/ERS smernicama.

Metabolički testovi u kombinaciji sa 12-kanalnim EKG-om dijagnostičkog kvaliteta za testove naprezanja pogodni su za širok spektar pacijenata, od kliničkih pacijenata do profesionalnih sportista. PWC Ergo čini centralni deo sistema. U kombinaciji sa pneumotahometrom pruža najveću moguću preciznost.

Švajcarska inovativna medicinska tehnologija

Schiller_srbija_Diacor_img

SCHILLER razvija i proizvodi najnovije tehnologije.

GANSHORN PowerCube Body+ Bodyplethysmography

Rescue DEFIGARD Touch 7 & EASY PULSE

Portret Kompanije Schiller

Firmu SCHILLER je osnovao Alfred E. Šiler 1974. godine. Od firme sa jednim zaposlenim koja se nalazila u četvorosobnom stanu nastala je uspešna grupacija koja ima oko 1000 zaposlenih, 30 filijala i globalnu prodajnu mrežu. Danas je SCHILLER vodeći svetski pro-izvođač i isporučilac uređaja za kardiopulmonarnu dijagnostiku, defibrilaciju i nadzor pacije-nata, kao i softverskih rešenja za medicinsku industriju.
Više od četiri decenije firma SCHILLER je posvećena borbi protiv iznenadne srčane smrti. Dok je većina poznatih proizvođača još uvek prodavala teške i kabaste uređaje za hitnu pomoć, firma SCHILLER je počela da proizvodi praktični elektrokardioskop za hitnu pomoć koji je bio deset puta lakši. Osim što je postala poznata, firma je istovremeno postavila nove standarde. Dve godine kasnije pojavio se najmanji EKG uređaj za hitnu pomoć sa integrisanim štampačem. Ugrađeni mikroračunar je omogućavao automatsko merenje i tumačenje EKG-a. To je omogućavalo rano detektovanje srčanih poremećaja. Primenom pogodnih terapija i rehabilitacionih mera, lekari su mogli da zaštite ljude svih starosnih grupa od iznenadne srčane smrti.
Uporedo sa uspehom, rastao je proizvodni asortiman: uređaji kao što su merači krvnog pritiska i spirometri dopunili su proizvodni asortiman, dok su se kompletne dijagnostičke stanice i uređaji za nadzor proizvodili za klinike i medicinske ordinacije.
Slično proizvodnom asortimanu, rastao je broj proizvodnih lokacija i stručnih centara. Osim sedišta firme u Baru (Švajcarska), osnovan je stručni centar u Visemburu (Francuska) koji se specijalizovao u oblasti defibrilacije i nadzora. Kasnije je otvoren još jedan stručni centar u Gracu (Austrija). Firma medilog je postala deo grupacije SCHILLER. Ovaj novi savez je omogućio firmi SCHILLER da stekne dodatno znanje u oblasti vrhunskih dugotrajnih EKG uređaja i da zadrži vodeću poziciju. Sledeći veliki korak je napravljen 2014, kroz povezivanje sa firmom GANSHORN koja se specijalizovala u oblasti dijagnostike pulmonarnih funkcija. U vreme kada se pulmologija i kardiologija sve više povezuju potrebna su inteligentna i kombi-novana rešenja. Obe vodeće kompanije su rano prepoznale ovu tržišnu potrebu, zbog čega su odlučile da učvrste svoju dugoročnu saradnju. SCHILLER AG sada ima većinski deo akcijskog kapitala firme GANSHORN.
Firma SCHILLER je razvila jedinstvene proizvode, kao što su FRED easyport®, najmanji defibrilator na svetu, i softver „Fire of Life“ koji analizira autonomni nervni sistem. HRV (vari-jabilnost srčanog ritma) se analizira, a stanje pacijenta se prikazuje na grafikonu softvera „Fire of Life“. Ovaj grafikon pokazuje koliko dobro pacijent podnosi stres i kako reaguje na odmor. To otvara potpuno nove dijagnostičke mogućnosti koje, na primer, omogućavaju smanjivanje rizika od fizičke i emocionalne iscrpljenosti.
Međutim, SCHILLER ne živi od stare slave zato što su inovacije prioritet za ovu švajcarsku firmu. Ona ima još inovacija koje su blizu faze testiranja.
Uprkos stalnom rastu firme, veličina nije bitna firmi SCHILLER koliko snaga. Ona se oslanja na motivisan tim, kreativnost, otvorenost za nove ideje i pionirsku hrabrost. „The Art of Diag-nostics“ je beskrajno kreativna koncepcija koja nas inspiriše da neprekidno poboljšavamo svoje proizvode.

medicinska_oprema_diacor_srbija
Pozovite nas
+38111 4546989
+38111 4546990
Kontaktirajte nas
info@diacor.rs
Adresa
DIACOR d.o.o.
Milice Milojkovic 8
11010 Beograd, Srbija

© DIACOR  - Sva prava zadržana