AIRPHYSIO

Zbog čega Vam pumpica i lekovi za astmu nekad nisu dovoljni

Zaboravljeno stanje astme

Diskusija

Astma inhalacija
Zaboravljeno stanje astme

Skoro svima je poznata upotreba lekova za ublažavanje i prevenciju astme, ali samo je mali broj ljudi
upoznat sa tajnim stanjem koje kontinuirano vodi ka gubitku kapaciteta i funkcije pluća.

U slučaju napada astme, dolazi do tri događaja (Vid.Sl. 1):
1. Bronhokonstrikcija – Mišići oko disajnih puteva se stežu, gušeći disajne puteve usled čega je disanje otežano.

2. Inflamacija mekog tkiva – Dolazi do inflamacije mekog tkiva unutar disajnih puteva usled čega se oni dodatno sužavaju, stoga je disanje otežano.

3. Oslobađanje suviška mukusa – Velika količina lepljive sluzi (mukusa) se oslobađa u disajne puteve što dovodi do njihovog začepljenja usled čega je disanje još teže.
anatomija napada astme
Tokom napada astme, svaki bolesnik dohvata svoj lek za ublažavanje astme, dolazi do opuštanja mišića oko disajnih puteva i smanjenja inflamacije mekog tkiva. Međutim, mukus i dalje zagušava disajne puteve i zbog svojih posebnih osobina se teže uklanja iz njih.

"Već duže od 100 godina patolozi prepoznaju primarnu ulogu difuznog mukusa koji začepljava disajne puteve u patofiziologiji astme. Međutim, mnogi kliničari ne prepoznaju i ne leče disfunkciju mukusa kod pacijenata sa astmom, verovatno zato što je kašalj kod astme neproduktivan i terapije ove bolesti se uglavnom fokusiraju na eliminisanju bronhokonstrikcije i inflamacije, što dovodi do nedostupnosti terapija za uklanjanje čepova mukusa kod astme.”

The New England Journal of Medicine, 363(23), 2233-2247. 10. Fahy, J. V. & Dickey, B. F. (2010). Airway mucus function and dysfunction.
AIRPHYSIO

Šta se dešava ako se ovaj mukus tj.sluz ne uklanja iz pluća?

1. Zarobljavanje vazduha  – se dešava kada disajni putevi koji vode ka vazdušnoj vreći postanu začepljeni prilikom izdisanja, tako da kiseonik (O2) može da ulazi u vazdušnu vreću radi razmene gasova, ali ugljen dioksid (CO2) ne može da izađe.

Vazduh ulazi u vazdušnu vreću (Aveole), ali ne može da izađe, što dovodi do povećanja pritiska i mogućeg oštećenja vazdušne vreće.
Zarobljeni vazduh cepovi sluzi
2. Kolaps pluća (Vid.Sl. 4) – predstavlja mesto na kom su disajni putevi potpuno zatvoreni usled naslaga
mukusa u disajnim putevima što dovodi do zaglavljivanja celog čepa sluzi u disajnim putevima, sprečavajući ulaz vazduha u vazdušnu vreću i njegov izlaz iz nje. Usled toga što vazduh ne može da
izađe iz vazdušne vreće, pluća apsorbuju CO2 iz vazdušne vreće kroz krvotok i pomeraju ga u drugu vazdušnu vreću koja onda može da oslobodi ovaj gas. Vazdušna vreća ostaje u kolapsu i više se ne koristi.
3. Opstrukcije u disajnim putevima – Naslage mukusa tj.sluzi otežavaju disanje i dovode do onog što se naziva neproduktivni kašalj, tj.kašalj kojim se ne može izbaciti sluz ili flegma, jer je sluz zaglavljena u plućima i ne može doći do grla kako bi se efikasno iskašljala. Ovo izaziva povećanje pritiska i može dovesti do oštećenja vazdušne vreće.
Ova tri pomenuta stanja ne samo da utiču na sposobnost astmatičara da diše, već takođe smanjuju efikasnost primenjenog leka, jer je sve veća količina leka zarobljena u sluzi ili ne može uopšte da dospe do disajnih puteva gde je najpotrebniji. Lekovi se koriste za ublažavanje inflamacije, ali ne mogu osloboditi zarobljeni vazduh ili čep sluzi koji uzrokuje blokiranje vazdušne vreće. Ako se ovo stanje ne leči, može doći do smanjenja zapremine pluća do 33 mL svake godine. Ovo je ekvivalentno zapremini jedne čašice svake godine, ili zapremini više od 4 čašica u periodu od 4 godine (Vid.Sl. 4).

Dakle, kako da uklonite sluz da biste poboljšali kapacitet i funkciju pluća?

AirPhysio je međunarodno nagrađivani mehanički medicinski uređaj koji pomaže u poboljšanju kapaciteta
i funkcije pluća izvođenjem sledećeg:

1. Uklanjanje i čišćenje mukusa tj.sluzi – Uređaj protresa zidove disajnih puteva (možete stvarno osetiti kako uređaj radi), tako da vibracije dospevaju iza sloja sluzi i čepova sluzi, pomažući da se oslobode od zidova disajnih puteva i počnu da se pomeraju na gore i izvan pluća, kako bi se prirodno progutali ili iskašljali.

2. Ekspanzija pluća – Uređaj stvara pozitivni pritisak u plućima i pomaže otvaranju zatvorenih i poluzatvorenih disajnih puteva, pomažući da se povrati kapacitet pluća i održi maksimalni kapacitet pluća.


AirPhysio Orange-Devices-1000x1024-2021-HR-scaled
AirPhysio je proizveden u Australiji i u vlasništvu australijske kompanije u partnerstvu sa Asthma Australia. Proizvod je registrovan od australijskog udruženja Therapeutic Goods Association (TGA) kao medicinski uređaj i koristi se u bolnicama za pacijente sa astmom kako bi pomogao astmatičarima da lakše dišu unapređujući efikasnost medikamenata u trenucima kada su im najpotrebniji.
AirPhysio zarobljeni vazduh OPEP terapija

Sl. 5 – Zarobljavanje vazduha, čepovi mukusa (sluzi) i kako OPEP terapija ublažava oba problema.

AIRPHYSIO
DIACOR_d removebg-preview
Pozovite nas
+38111 4546989
+38111 4546990
Kontakt
info@diacor.rs
Adresa
DIACOR d.o.o.
Milice Milojkovic 8
11010 Belgrade, Serbia

© DIACOR  - Sva prava zadržana